دیروز به مناسبت روز تولدم و با هدف گرفتن کادو برای خودم سری به باغ کتاب تهران زدم. با اینکه چند ماهی از افتتاح این مجموعه می گذرد و من هم هر هفته لااقل دو بار از کنار این مجموعه رد می شدم با توجه به سابقه شهرداری در ایجاد این مجموعه ها و مخاطبانی که هر روز برای دیدن این مجموعه می دیدم، طی این مدت هیچ گاه تمایلی به سرزدن به آن نداشتم. امروز هم به دلیل نزدیکی و برای جلوگیری از قضاوت ذهنی و اعتماد بیش از حد خودم به آن، به آنجا سر زدم.

از مجموعه چند طبقه ای ایجاد شده، تنها نیمی از طبقه همکف به بخش خرید کتاب اختصاص یافته بود. طبقه بندی کتاب ها با توجه به سلیقه متصدیان انجام گرفته بود و مثلا کتاب اثر مرکب دارن هاردی در قفسه روانشناسی و کتاب های مذاکره در قفسه موفقیت قرار داشتند.

آن چیزی که به نظرم، بیشتر از همه در ذوق می زد شیوه جستجوی کتاب ها بود. چندین کامپیوتر برای جستجوی افراد در نقاط مختلف، تعیبه شده بود. جالب این بود که با جستجو تنها می توانستی بفهمی این کتاب در باغ کتاب موجود است یا نه؟ دسترسی به آن و فهمیدن مکان آن با چشم و حدس زدن قفسه صورت می گرفت. البته متصدی بخش، اذعان کرد که در حال حاضر داده ها تکمیل نیست و در ماه های آینده این قابلیت (از نان شب واجب‌تر) اضافه خواهد شد.

ورودی اصلی باغ کتاب به بازی های رایانه ای اختصاص داشت(البته نمی دانم جشنواره بود یا این بازی ها دائمی هستند). بخش کودک و نوجوان را سر نزدم امیدوارم این بخش لااقل چنگی به دل بزند برای مادران و خانواده ها.

در زیر تصاویری از نمای بیرونی و داخلی باغ کتاب را آورده ام: