هواپیمای کنکورد، هواپیمایی جذاب، لوکس که توانایی شکستن صوت را با سرعت خود دارد و آنچه گاهی مانع آن می شود تا سرعت های بالاتر را تجربه کند، اصطکاک مولکول های هوا با بدنه آن است که ممکن است دمای بدنه را از دمای ایمنی پرواز بالاتر ببرد.

این پروژه محصول مشترک دو کشور فرانسه و آلمان بوده است. هر دوی این کشورها از ابتدا می دانستند که تجارت این پروژه مقرون به صرفه نیست اما همچنان به صرف هزینه های هنگفت خود ادامه می دادند شاید برای حفظ ظاهر. سرعت بالای این هواپیما در برخاستن و نشستن بر زمین باعث می شد تا برخورد کوچکترین شئ با آن، منجر به ترکیدگی لاستیک شود و تکه های لاستیک به درون بال های دلتا شکل آن نفوذ کند و منجر به متلاشی شدن آن گردد. اتفاقا اولین حادثه ای هم که برای کنکورد در سال 2000 روی داد به همین علت بود و در سال 2003 به دلیل غیر اقتصادی بودن پوشش این اشکال و مشکلات محیط زیستی برای همیشه کنار گذاشته شد.شکست در این پروژه منشا یادگیری های بسیاری شد.

یکی از آن ها خطای هزینه هدر رفته است. این خطا به وفور در محیط های شغلی، روابط عاطفی دیده می شود. آنجا که برای کاری یا کسی همچنان هزینه می کنیم در حالی که می دانیم ثمره ای برای ما ندارد یا آینده ای با او نداریم تنها به این بهانه که تا اینجا برای آن هزینه کرده ام و یا هزینه زیادی تا به حال برای آن کار یا شخص پرداخته ام.

حتما برای شما هم پیش آمده است که به سینما رفته باشید و از فیلم در همان دقایق ابتدائی خوشتان نیامده باشد. آنچه شما را تا آخرین دقایق روی صندلی نگه می دارد همان هزینه از دست رفته بلیط است در حالی که می دانم و می دانیم که آن فیلم ارزشی برای دیدن ندارد اما به خاطر هزینه از دست رفته بلیط روی صندلی سینما باقی خواهیم ماند.

«تا اینجا آمده ام ...»

«تا کنون این همه از کتاب را خوانده ام»

«دو سال صرف این دوره کرده ام»

همگی این ها نشانه هایی از فعال بودن خطای هزینه هدر رفته در گوشه ذهن ماست.

برای تصمیم گیری منطقی لازم است تمام هزینه هایی که تا امروز کرده ای را فراموش کنی. مهم نیست تاکنون چقدر سرمایه گذاری کرده ای فقط ارزیابی ات از هزینه ها و سودهای آینده مهم است.