آیا تا به حال با این مسئله مواجه شده اید که بخواهید به فروشنده ای نه بگویید، به کمک انسان دوستانه ای نه بگویید، به درخواست دوستی نه بگویید و معذب بوده باشید؟

احتمالا دلیل اینکه به راحتی نتوانسته اید نه بگویید این بوده است که آن دوست، آن فروشنده، آن موسسه برای شما کاری کرده است که شما را به خود مقروض کرده است.

رابرت چالدینی، روان شناس دلیل موفقیت برخی کمپین های بشر دوستانه را بررسی کرد و به تقابل رسید او به این نتیجه رسید که مردم وقتی مقروض کسی هستند بسیار معذب اند.این گونه اخاذی ها توسط فروشنده ها و شرکت های تولیدی بسیار متداول اند.

تقابل دو وجهه دارد:

تقابل مثبت آن چیزی است که در زمان باستان هم اتفاق می افتاد. قسمت کردن شکار خود با دیگران به این امید که بعدا اگر غذایی نداشتی گرسنه باقی نمانی.

اما جنبه منفی تقابل انتقام است. جند بار به خاطر مهربانی های دوستاتتان به دیدارش رفته اید و چندبار به خاطر خودش؟