به نام خدا
محمدرضا معراجی هستم
یک سال پیش این وبلاگ را راه اندازی کردم و پس از گذاشتن چند پست تعطیلش کردم. دلیل امروزم برای نوشتن در وبلاگ با دیروزم یکسان است اما امروز تشنه تر از گذشته هستم.
وبلاگ پیش رو بیانگر نظرات بنده در شرایط فعلی و با توجه به مطالعات قبلی من است.